Cetăţi cuprinse in proiect

Fii Cavaler

Cetatea Şoimoş, dinspre sud-vest

Despre proiect

Proiectul ”Cavaler în țara mea” a fost elaborat de către Asociația Centrul Ecologic Green Area în 2010, fiind selectat în anul 2011 pentru a beneficia de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3. Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Proiectul, derulat pe parcursul a 16 luni, își propune promovarea unei pagini mai puțin cunoscute din istoria țării noastre: 22 de cetăți de pe teritoriul mai multor județe din țară. În aceste pagini, vă invităm să descoperiți împreună cu noi fragmente de istorie din viața unor fortificații împrăștiate în toate zonele țării: de la ruinele unor cetăți medievale aproape de malurile Dunării, ce lasă greu de ghicit măreția zidurilor de mult fărâmate, până la vechile biserici fortificate transilvănene, al căror farmec a rămas aproape intact peste ani.

 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro