Cetăţi cuprinse in proiect

Despre Noi

Asociația Centrul Ecologic Green Area a fost înființată în anul 2009, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, independentă, nepatrimonială, non-profit, având sediul în Comuna Bulbucata, județul Giurgiu.

Asociația are drept scop identificarea și soluționarea problemelor de mediu din România, susținerea dezvoltării economice și / sau sociale a colectivităților locale, concomitent cu minimizarea impactului negativ asupra mediului, cât și dezvoltarea turismului românesc, atât pe plan intern, cât și extern.

Fax: 031/817.52.35
E-mail: asociatiagreenarea@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro