Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Valcăului, jud. Sălaj

Costruită pe dealul Plai, Cetatea Valcăului a fost una dintre cetăţile greu încercate între secolele al XlII-lea şi al XVI-lea. Scoasă din circuitele obişnuite de vizitare şi bine ascunsă de pădure, cetatea păstrează încă urmele fortificaţiilor ridicate acum aproape 700 de ani. Cele două şanţuri de apărare terasate semicircular, spre sud, vest şi nord, precum şi bucăţile din zidurile lungi de piatră înalte de şase-şapte metri se adaugă ruinei unui singur turn rămas vizibil. Este posibil ca el să fi fost, de la început, turnul-locuinţă a stăpânilor şi castelanilor. La fel de posibil ar fi ca mormanele de dărâmături şi pădurea să ascundă şi alte construcţii importante.

Istoric

Cetatea Valcăului a fost construită cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, după Marea invazie mongolă din 1241. În 1319 documentele atestă o cetate deja construită, legată documentar de evenimentele războiului civil de la începutul domniei regelui Carol Robert de Anjou. Iniţial, Valcăul a concentrat tot ceea ce se mai păstra din posesiunile regale ale zonei. Cele 22 de sate, majoritatea româneşti, aparţineau de domeniul cetăţii, fapt consemnat într-un document din 1342, cu prilejul cedării sale din patrimoniul regal.

Nobilii care au stăpânit-o iniţial nu şi-au păstrat drepturile, din cauza alegerii neinspirate în susţinerea pretendenţilor la coroana regală. Un asediu împotriva lor va fi purtat în anul 1404. În urma acestuia, donaţia regală s-a îndreptat către familia Losonczi-Banffy, cea care a păstrat-o până la scoaterea sa din funcţiune. Ţăranii care au luptat alături de cei ai lui Doja au reuşit să o cucerească în 1514, arzând în ea o mulţime de acte privilegiale. Căderea Bihorului sub turci (1660) a transformat-o brusc în cetate de graniţă. În 1665, lipsită de apărare corespunzătoare, a fost cucerită de turci. Un an mai târziu, principele Transilvaniei, Mihai Apaffi, a trimis o armată pentru a o recâştiga, însă otomanii au aflat de intenţiile principelui şi au ordonat devastarea totală a cetăţii. Deşi familia nobiliară deţinătoare a reintrat în posesia ansamblului, nu au mai existat încercări susţinute de a o repune în stare de funcţiune şi de apărare eficientă. De abia în anul 1716 se mai încearcă refacerea fortificaţiei, dar fără succes. De atunci, s-a ruinat încontinuu, fără a fi direct spoliată, din cauza depărtării de zona locuită.

Construcţie

Pentru ridicarea cetăţii a fost ales dealul Plai, care este mărginit în partea de est de albia râului Barcău. Ca şi în cazul altor cetăţi din Transilvania secolului al XIII-lea, fortificaţia este clădită destul de departe de vatra satului şi bine ascunsă din calea invadatorilor. Se pare că cetatea avea o formă patrulateră şi se încadra perfect pe structura naturală a vârfului dealului. Protejată cu şanţuri şi ziduri înalte, Ce­tatea Valcăului avea, cu siguranţă, şi un număr sporit de turnuri de apărare, amplasate probabil în colţurile zidurilor.

Donjonul, din care se mai păstrează doar fragmente, se încadrează, prin baza lui pătrată, arhitecturii construcţiilor transilvane similare, ridicate în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. Tot aici sunt încă vizibile contururile unei spărturi care poate proveni de la o pivniţă, dar, la fel de bine, este posibil ca ea să fi rămas şi de la nişte vechi căutători de comori. Mult mai plauzibil este să ne imaginăm că vechile construcţii interioare au fost îngropate sub ruine.

Prezent

Din vechile ziduri se mai păstrează în partea sudică o mică porţiune şi fragmente din două dintre turnuri, dar şi o mică bucată din ceea ce se pare că a fost palatul cetăţii. Piatra folosită la construcţie a fost luată din dealul pe care s-a ridicat cetatea, iar pentru zidit s-a folosit mortarul din var. După ce a fost distrusă, la mijlocul secolului al XVII-lea, cetatea nu a mai fost niciodată refăcută şi de atunci a suferit o degradare continuă.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Valcău de Jos, sat Subcetate, județul Sălaj
Perioada recomandată de vizitare: primăvara și vara

Perioada:

Secolele XIV-XVII

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro