Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Unguraș, jud. Cluj

Bucăţile de zid şi cele patru şanţuri de apărare reamintesc de formele de odinioară ale cetăţii Unguraş. Poziţia fostei fortificaţii este explicată de o legendă care spune că cetatea a fost construită de uriaşi, ei fiind cei care-i apărau pe oamenii din zonă. Ridicată pe cel mai înalt deal din împrejurimi, Dealul Cetăţii, şi înconjurată pe două laturi de pereţi abrupţi de piatră, ea avea rolul de a apăra minele de sare de la Dej şi Nireş. În secolul al XVI-lea, pietrele Cetăţii Unguraş au fost folosite pentru ridicarea Cetăţii Gherla, iar vechea fortificaţie a dispărut aproape cu totul.

Istoric

Cetatea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, prima atestare documentară datând din 1291. A ţinut de demnitatea voievozilor Transilvaniei, iar pentru că aceştia erau reprezentanţii regilor, cetăţile lor erau numite şi „cetăţi regeşti”. La rândul lor, voievozii îşi numeau aici propriii lor slujbaşi, cu nume de castelani.
Numele ei în limba maghiară, „Balvanyos”, înseamnă „Locul idolilor”. Ca multe alte cetăţi ardelene, a avut şi ea stăpâni privaţi, dintre care cei mai notabili au fost episcopii Oradiei. La finele domniei regelui Matia Corvin, cetatea a fost dăruită, alături de Ciceu, lui Ştefan cel Mare. După acel moment, timp de câteva decenii, la Unguraş au fost castelani ai Moldovei. Confiscată în 1536 şi dăruită făgărăşeanului Ştefan Mailat, Cetatea Unguraş a ajuns în averea atotputer­nicului Gheorghe Martinuzzi, episcop de Oradea şi tezaurar al Transilvaniei. Acela i-a hotărât sfârşitul, prin demolare şi utilizarea pietrelor la construcţia Cetăţii Gherla (zisă „Noul Balvanyos”).

Construcţie

Cetatea este dispusă pe platoul „Dealului Cetăţii” (Varhegy), având, probabil, o planimetrie dreptunghiulară, cu la­turile de 22 şi 16 metri. Pietrele cetăţii au fost aduse din cariera Ciceu-Mihăieşti. În interior s-au găsit urme de cărămidă, dovada unor edificii mai noi decât primele date de funcţionare. Pe locul amplasamentului, arheologii au descoperit doar urme de fundaţii şi au observat denivelări care proveneau de la sistemul auxiliar de apărare exterioară.

Legenda spune că Cetatea Unguraş a fost construită şi locuită de uriaşi. La un moment dat, din cetate a coborât o fată de uriaş ca să vadă ce se întâmplă în jurul cetăţii. Mirată, ea a descoperit satele, grădinile şi oamenii, mult mai mici decât ea. A luat în palmă un agricultor cu boi şi plug şi, bucuroasă, s-a dus la tatăl ei să-i arate ce a găsit. Tatăl i-a cerut să ducă imediat omul de unde l-a luat pentru că nu este o jucărie, ci lucrează pentru ei şi le asigură mâncarea.

Prezent

Cu trecerea anilor, din Cetatea Unguraş au mai rămas numai bucăţi de zid dintr-un posibil turn estic, precum şi şanţurile de apărare care încadrează vechiul drum de acces în cetate. În anul 1996, pe deal, între fostele ziduri, a fost ridicat un mic monument comemorativ.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Unguraș, sat Unguraș, județul Cluj
Perioada recomandată de vizitare: primăvara și vara

Perioada:

Secolul al XIII-lea

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro