Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Saschiz, jud. Mureș

Cu zidurile ei de peste nouă metri şi cu cele şase turnuri, Saschizul a fost o fortăreaţă redutabilă. Accesul în cetate se făcea prin două porţi arcuite de piatră, păzite de două turnuri. Legenda spune că oamenii puteau scăpa din cetatea asediată prin fântâna din interior, care făcea legătura cu exteriorul prin tuneluri subterane lungi de 65 de metri. Ridicată de comunitatea de saşi din zonă, cetatea era loc de refugiu pentru oamenii din Saschiz şi din alte şase comune învecinate.

Istoric

Satul Saschiz este atestat documentar din perioada1308-1310. A fost populat de către saşi, ei fiind cei care au ajutat şi au contribuit financiar la ridicarea cetăţii. De la început, constructorii au aşezat cetatea într-un loc potrivit, ceva mai înalt, la doi kilometri de vatra satului, pe un deal împădurit şi greu accesibil. O latură a cetăţii este protejată de o râpă abruptă, inaccesibilă. Tradiţia, fără date istorice certe, susţine că lucrările ar fi început în anul 1347. Adevărul este însă că nu avem date istorice decât din 1666, iar apoi despre o ocupare a sa de către partizanii lui Francisc Rakoczi al Il-lea, la 1704. În secolul al XlX-lea mai trăia acolo doar un paznic.

Construcţie

Pe curtina neregulat alungită a Cetăţii Saschiz au fost inserate treptat mai multe turnuri de flancare şi un acces de intrare cu trei porţi. O a doua curtină, dinspre sud-sud-est, a dispărut. Pe lângă trei turnuri cu baze pătrate se mai află şi unul cu bază circulară. Numele turnurilor – Turnul Şcolii, Turnul Muniţiei, Turnul Voievodal, Turnul Preotului, Turnul Porţii şi Turnul de Pază – ilustrează destinaţia principală a fiecăruia dintre acestea. Remarcabil apărat este culoarul accesului, unde se străbat de trei ori obstacole cu porţi şi turnuri boltite. Majoritatea clădirilor şi a elementelor de construcţie aparţin cronologic secolelor XVI-XVII. În interiorul cetăţii se afla o capelă din care astăzi nu a mai rămas decât o ruină, care aminteşte mai mult a casă simplă. Singurul element din interior este o fântână adâncă de 65 de metri.

Legendă
Singura legendă cunoscută despre Saschiz se leagă de fântâna săpată în curtea cetăţii. Adâncă de 65 de metri, se spune că din fântână se făcea legătura, printr-un tunel subteran, cu cetatea şi centrul comunei Saschiz.

Prezent

Şi astăzi accesul în cetate se face prin cele două porţi arcuite, aflate în perfectă stare, deasupra cărora se mai păstrează părţi din turnurile de apărare. În zidurile înalte se mai văd urmele drumului de strajă şi o bună parte din gurile de tragere.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Saschiz, județul Mureș
Perioada recomandată de vizitare: primăvara și vara

Perioada:

Secolul al XIV-lea

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro