Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Poenari, jud. Argeș

Una dintre cele  mai spectaculoase cetăţi ale Ţării Româneşti, în jurul căreia există o mare încărcătură de legende, se află la Poenari.

Istoric

Prima menţiune a Cetăţii Poenari, din 1453, se regăseşte în documentele domnitorilor munteni. Un asediu otoman a avut loc la 1462. Probabil după acel moment, cetatea a fost reclădită de către Radu cel Frumos. După secolul al XV-lea nu mai există date certe pentru folosirea ei. Cetatea a fost folosită cel mult până la mijlocul veacului al XVI-lea; cronicarii munteni o ştiau însă şi o citează drept una dintre mândriile ţării lor. Data la care ar fi avut cel mai mult de suferit este împărţită între 1888 ori 1915, când, la un cutremur, o parte din cetate s-a prăbuşit în hăuri.

Construcţie

Istoricii şi arheologii socotesc că cetatea a fost construită în primele decenii de independenţă ale Ţării Româneşti, într-o formă primitivă, având ca piesă principală un turn-locuinţă. În secolul al XV-lea au apărut curtinele de piatră supraînălţate cu cărămidă, don-jonul s-a înălţat cu al patrulea nivel, turnuri semicirculare de artilerie, un pod ridicător, clădirile anexă şi o cisternă îngrijit cioplită în stâncă. Pentru a o vizita, cei sosiţi la poalele cetăţii trebuie să urce cele peste 1.400 de trepte de beton construite până la fortificaţie.

Prezent

Restaurările anterioare ale cetăţii au încercat să contracareze gravele distrugeri naturale, provocate de prăbuşirea unei părţi a incintei. Soluţiile găsite în perioada ultimului şantier de la Cetatea Poenari, din perioada 1969-1972, folosind foarte mult ciment, nu au ajutat prea mult vechile ziduri. În timpul aceluiaşi şantier au fost construite şi scările de acces care au înlesnit drumul către cetate pornind dintr-o direcţie de circulaţie numai astăzi folosită, de la şoseaua naţională.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Arefu, sat Căpățânenii Ungureni, județul Argeș
Perioada recomandată de vizitare: pe tot parcursul anului

Perioada:

Secolele XIV-XV

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro