Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Moșna, jud. Sibiu

Ridicată de saşi, cu ziduri înalte de peste nouă metri şi cu cinci turnuri de apărare, biserica parohială din Moşna a devenit, în secolul al XV-lea, o biserică fortificată. Unul dintre cele mai interesante turnuri este Turnul Slăninilor, care are încă pe bârnele groase de lemn din interior locul unde fiecare familie îşi atârnă slănina. Bi­serica păstrează pe cheile de boltă însemnele celor mai puternice bresle săseşti ale vremii. Farmecul bisericii este dat şi de cele şase coloane de susţinere înclinate, aflate la interior.

Istoric

Localitatea Moşna este atestată documentar la 1289, tocmai printr-un preot de la o primă biserică. Cele mai vechi elemente datează din secolul al XIV-lea; în veacul următor, a fost angajat pentru refacerea construcţiei celebrul meşter din Sibiu, Andreas Pietrarul. Şantierul din jurul anului 1485 a produs unul dintre cele mai reprezentative monumente gotice din centrul Transilvaniei: biserica a fost astfel fortificată şi transformată în cetate de apărare. Cele cinci turnuri şi zidurile înalte de nouă metri demonstrează bunăstarea localităţii Moşna, care, până în 1533, a fost în competiţie cu localităţile Mediaş şi Biertan pentru a deveni reşedinţă de scaun, titlu pierdut în faţa Mediaşului.

Construcţie

Biserica are trei nave, pereţii de nord şi sud fiind prevăzuţi cu intrări secundare, precedate de portice cu turnuri. Turnul-clopotniţă adăposteşte trei clopote, cel mai vechi fiind din anul 1515. În interior, navele sunt despărţite de stâlpi înclinaţi, care dau impresia unui colaps iminent. Bolţile sunt în plasă de ogive, executate din cărămidă. Monogramele şi iniţialele de pe cheile de boltă din nava centrală indică însemnele celor mai puternice persoane ori bresle care au susţinut financiar finalizarea lăcaşului. La început de secol al XVI-lea se purcede mai întâi la o înălţare a corului bisericii cu un nivel suplimentar, mai lat, precum şi cu guri de turnare.
Odată cu transformarea bisericii în redută încep şi lucrările exterioare. Zidurile, care descriu un poligon oval-neregulat, se ridică până la nouă metri şi sunt întrerupte de două turnuri şi două bastioane. Turnul de poartă, cu cele cinci niveluri, are ferestre de supraveghere, guri de tragere şi de aruncare. Coridorul de acces în incintă era apărat de un grătar metalic care închidea suplimentar batanţii intrării.

O veche capelă a fost şi ea inclusă în curtină, preluând rosturile unui turn. Unul dintre cele mai interesante spaţii alăturate bisericii este aşa-zisa „Cămară a slăninilor”, numită aşa după un vechi obicei al comunităţii săseşti, care obişnuia să-şi depoziteze slănina. Secretul consta, de fapt, în curenţii de aer care irigau slăninile. Astăzi, din vechile căsuţe, alăturate curtinei, nu se mai conservă decât o parte. Deasupra lor se află dru­mul de strajă, sprijinit pe arce de zidărie şi console din lemn.
Către sud-est există o îngrăditură suplimentară, dar scundă, lungă de aproape 30 de metri, care a fost interpretată drept loc pentru închiderea animalelor.

Legendă

Legenda întemeierii satului păstrată de saşi atribuie denumirea localităţii unei păsări care le-ar fi indicat locul unde să-şi stabilească aşezarea, adică Meschen (Moşna). Cert este că o pasăre a fost folosită ca simbol heraldic pentru Moşna.

Prezent

Biserica fortificată Moşna s-a păstrat intactă peste secole. Doar timpul şi stăpânii şi-au lăsat amprentele asupra ei. Acum însă ansamblul este în plin proces de restaurare, ceea ce îi va spori farmecul deloc apus.

În turnul de sud este amenajat un muzeu al obiceiurilor şi uneltelor, utilizate de saşi de-a lungul timpului, unde au fost expuse şi monede romane, spade, vârfuri de suliţe, obiecte descoperite de-a lungul timpului de arheologi. Cea mai mare parte a obiectelor sunt la Muzeul Brukenthal din Sibiu, urmând a fi readuse după terminarea lucrărilor de restau­rare a cetăţii.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Moșna, județul Sibiu
Perioada recomandată de vizitare: pe tot parcursul anului

Perioada:

Secolele XV-XVII

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro