Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Mălăiești, jud. Hunedoara

Cetatea Mălăieşti este o bijuterie a Ţării Haţegului. Cu turnul ei central şi fragmentul de curtină păstrat, fortificaţia este un foarte bun exemplu al modului în care se construiau cetăţile de către românii medievali din Transilvania.

Istoric

În mod paradoxal, Cetatea Mălăieştilor apare în sursele scrise foarte târziu, respectiv în anul 1613, în momentul în care urmaşii întemeietorilor s-au stins. Începuturile ei au fost făcute cândva la finele secolului al XIV-lea, de către cnejii din familia Sărăcin din Sălaşul de Sus. Ambiţiile lor au atins apogeul odată cu imaginea nouă a cetăţii, în secolul al XVI-lea. La scurt timp după începutul secolului al XVII-lea, cetatea a fost treptat lăsată în paragină. La început de secol al XVIII-lea, o încercare de apărare s-a finalizat fără lupte, în faţa demonstraţiei de forţă a tunurilor habsburgilor.

Construcţie

Turnul principal domină o curtină aproape circulară; chiar dacă de o mărime modestă, el a conservat toate atributele unui astfel de element militar şi rezidenţial. Curtina simplă, cu creneluri libere, a apărut în secolul următor întemeierii, iar în a doua parte a sa a fost clădit acolo un mic palat, în interiorul căruia trona o superbă sobă cu cavaleri în turnir.

În jurul anului 1588 au apărut la exterior patru turnuri pentru armele de foc, odată cu înălţarea incintei şi a elevaţiei turnului. Prăbuşirea unei părţi de curtină a dat forma curioasă, ciuntită, a traseului ei.

Prezent

Cu minimele conservări produse după cercetarea sa arheologică, cetatea îşi păstrează foarte bine relicvele. Peisajul în care a fost integrată degajă o linişte adâncă. Dacă Depresiunea Haţegului abia se zăreşte, pantele care urcă lin către Munţii Retezat, împădurindu-se treptat, oferă un farmec aparte.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Sălașu de Sus, sat Mălăiești, județul Hunedoara
Perioada recomandată de vizitare: pe tot parcursul anului

Perioada:

Secolele XIV-XVII

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro