Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Liteni, jud. Cluj

Cunoscutată din izvoare sub numele de „Castrum Leta”, Cetatea Liteni se află pe o stâncă, aflată deasupra Văi Ierii. Drumul anevoios până la zidul cetăţii este răsplătit de frumuseţea peisajului, explicând, totodată, aşezarea sa strategică. Cetatea despre care se spune că nu a fost niciodată cucerită a fost distrusă din interior de o explozie a depozitului subteran de pulbere. Din fosta fortificaţie se văd încă zidurile centurii şi poarta de acces în castelul aşezat în vârf.

Istoric

Deşi atestată doar din anul 1342, se poate bănui că Cetatea Liteni era mai veche cu câteva decenii. A figurat de la început în patrimoniul regal, administrat prin voievozii Transilvaniei, iar comiţii Clujului au fost, de obicei, şi castelani ai cetăţii. Rostul ei a fost, printre altele, să controleze colectarea aurului de pe Valea Ierii şi micii săi afluenţi. Ca toate cetăţile, a dispus şi de un domeniu, în care intrau multe sate româneşti.
Cetatea a intrat pe mâini nobiliare din anul 1441. Printre primii ei stăpâni s-au numărat şi rudele prin alianţă ale Hundoreştilor (familia Dengelegi Pongrac). Încă înainte de 1526 ajungea în mâinile familiei Balassa, de la care principii ardeleni au confiscat-o în urma unui asediu petrecut în 1562 şi condus de către Ştefan Bathory, cel care avea să devină el însuşi principe şi apoi rege al Poloniei. Tot atunci a avut loc şi explozia prafului de puşcă depozitat în cetate – în anii următori fortificaţia este menţionată de câteva ori drept „cetate ruinată”. Deşi întrucâtva refăcută, cetatea a păstrat doar amintirea ultimului ei stăpân cunoscut, din apropierea finalului secolului al XVI-lea, sub numele de „Cetatea lui Geczi”. Din indicii arheologice se ştie că în cetate a funcţionat un atelier de falsuri monetare, întreţinut de către ardelenii care se opuneau regelui Matia Corvin, la 1467.

Construcţie

Construită pe o stâncă în Apuseni, fortificaţia este vizibilă doar dintr-un singur unghi, de pe pârâul Huda, din cătunul Poruţ, comuna Băişoara.

Ridicată din bucăţi mari de piatră, cetatea are încă vizibile multe dintre componentele sale funcţionale. Nucleul ei vechi a ocupat partea cea mai înaltă a stâncilor: acolo se distinge vechiul ei turn-locuinţă. Puţin mai spre sud a fost ridicat un palat, lucru demonstrat de ruinele rămase până în ziua de astăzi. Pereţii indică urmele de podele care acopereau nivelul neregulat al stâncilor, iar la etaj a funcţionat în mod sigur o „sală a cavalerilor”, al cărei ancadrament cu blazon, datat la început de secol al XVI-lea, a fost recuperat de către arheologi.

Foarte important şi frumos este rezervorul de apă a cetăţii, amenajat în formă de clopot, din pietre bine cizelate. În­tregul complex a fost protejat de o altă curtină, exterioară, amplasată pe pantă. A fost nevoie doar de construcţii pe linia prelungă, de est, a cetăţii. Aici se disting încă bine două turnuri foarte diferite, probabil apărute din două şantiere. Primul este un turn modest, destinat intrării pietonale, în timp ce al doilea este masiv şi cu ruine impresionante, cu aspect de bastion, sigur destinat şi poziţionării unor tunuri.
Doar privind ruinele îţi poţi da seama de importanţa strategică a Cetăţii Liteni. Zidurile de apărare cu guri de tragere, poarta de acces în fortificaţie, precum şi bucăţile rămase din Vechiul Castel dau un farmec aparte locului.

Localizare / Acces

Localitate: comuna Săvădisla, sat Liteni, județul Cluj
Perioada recomandată de vizitare: primăvara și vara

Perioada:

Secolul al XIV-lea

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro