Cetăţi cuprinse in proiect

Cetatea Cisnădioara, jud. Sibiu

Biserica Cisnădioara este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale stilului romanic din Transilvania. Cu o acustică impresionantă, biserica păstrează o parte din vechile sale ornamente. Construită iniţial ca lăcaş de cult, clădirea a fost fortificată şi, ulterior, i-au fost ridicate ziduri înalte de apărare cu guri de tragere.

Istoric

Prima atestare a Cisnădioarei apare într-un act de donaţie din anul 1223, prin care bazilica din deal era donată mănăstirii cisterciene de la Cârţa. Hramul ei s-a transferat dealului Sf. Mihail din Cisnădioara, dar şi denumirii germane. Cetatea este vizibilă de la distanţă, aflându-se la 50 de metri deasupra întregii localităţi.

Cisnădioara a rezistat fără distrugeri majore din secolul al XlII-lea până la începutul secolului al XVIII-lea şi a fost, timp de sute de ani, un loc de refugiu pentru oamenii din zonă. Un episod din anul 1705 aminteşte de grija pe care ţăranii o aveau pentru soarta cetăţii lor în contextul răscoalei „curuţilor”, conduşi de Francisc Rakoczi al II-lea, împotriva dominaţiei habsburgice din Ungaria. Atunci, un detaşament de luptă format din cavaleri şi muschetari a fost trimis la Cisnădioara să ocupe şi să distrugă fortificaţia. Pentru a opri dărâmarea cetăţii, obştea satului a trimis înaintea armatei o solie formată din cinci bătrâni încărcaţi cu daruri.
În 1940, în interiorul bisericii au fost amplasate monumentele funerare ale ofiţerilor şi soldaţilor germani şi austro-ungari căzuţi în luptele din jurul Sibiului în toamna anului 1916. Plăcile funerare au fost strămutate din cimitirul de la Guşteriţa în anul 1940.

Construcţie

Biserica Cisnădioara este construită în întregime din piatră de râu şi lespezi. Pe faţada de vest, alături de portalul monumental, au fost proiectate două turnuri, care sunt însă neterminate. Construită din piatră, are un plan compus din nava centrală, flancată de navele laterale şi un cor pătrat. Biserica este luminată de ferestre mici semicirculare, iar în interior, pe unul dintre arcele de susţinere a bolţilor, se mai păstrează urme de pictură medievală.

Monumentul este cunoscut pentru acustica sa impresionantă, aici fiind organizate concerte, înregistrări audio şi spectacole. Este unul dintre cele mai întregi şi frumoase monumente romanice ale Transilvaniei. A fost, foarte devreme, înconjurată de o curtină, prin adăugarea zidurilor de şase metri care aveau şi guri de tragere. În fortificaţie se intra pe un drum de strajă apărat cu două turnuri de observaţie – unul ridicat chiar deasupra porţii de acces în cetate, iar celălalt pe latura nordică, amplasat la câţiva metri în exteriorul zidului şi unit cu acesta printr-o punte mobilă.

Legende

De numele Cetăţii Cisnădioara se leagă multe legende care vizează viaţa comunităţii de lângă fortificaţie. Prima face referire la soţii care nu se mai înţelegeau. Cuplurile aflate în prag de despărţire erau închise cu forţa între zidurile cetăţii şi puteau să se întoarcă acasă doar dacă se împăcau. Legenda mai spune că dacă nu-şi rezolvau neînţelegerile rămâneau pe veci prizonierii cetăţii. Obiceiul este specific zonei comunităţilor săseşti din jurul Sibiului.
A doua legendă se referă la bolovanii rotunzi care se află şi astăzi în interiorul Cetăţii Cisnădioara. Se spune că, înainte de nuntă, fiecare fecior trebuia să-şi dovedească, după rânduiala săsească, vrednicia în faţa alesei şi era supus la o probă: trebuia să împingă, până în dealul cetăţii, o bilă impresionantă, ca să arate că este în stare să ţină o familie.

Prezent

Cisnădioara şi-a păstrat cu grijă trecutul între ziduri. Fiecare piatră a bisericii aminteşte de anii în care fortificaţia a fost greu încercată de incertitudini. A rămas în picioare, fără a fi distrusă, ca dovadă a devotamentului locuito­rilor din zonă care au ţinut să-şi păstreze trecutul neatins.

Localizare / Acces

Localitate: orașul Cisnădie, sat Cisnădioara, județul Sibiu
Perioada recomandată de vizitare: pe tot parcursul anului

Perioada:

Secolul al XIII-lea

Galerie Imagini

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro